Systemy gaśnicze wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii

2019-07-16

Opracowano również nowe dysze i niskociśnieniowe głowice mgłowe, które pozwalają w pełni zastąpić dotychczas stosowane inne systemy gaśnicze. Służą temu zaawansowane technicznie systemy przeciwpożarowe typu mgła wodna. Takich, którymi doprowadzane są dwa środki gaśnicze – woda i gaz (azot lub argon). Systemy gaśnicze http://dekk.pl/serwis-i-konserwacja.html wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii. Środkiem gaśniczym wykorzystywanym w gaśnicach jest mgła wodna. Mgłowe systemy gaśnicze na bazie wody wykorzystują wodę w formie kropel. Z wyjątkiem energii elektrycznej nasze systemy nie potrzebują gazu, specjalnych butli czy systemów upłynniania. Wysokociśnieniowa mgła wodna była pierwotnie stosowana do zabezpieczenia statków morskich i stopniowo wprowadzana do zabezpieczeń obiektów lądowych. Piana, mgła wodna, zraszacze wodne lub gaz są one aktywowane dopiero po wykryciu pożaru. Technologia mgły wodnej wykorzystuje fizyczne właściwości wody jako środka gaśniczego znacznie skuteczniej niż klasyczne wodne systemy przeciwpożarowe. Mgła wodna doskonale nadaje się również do zabezpieczenia galerii muzealnych i innych muzealiów. Kiedy mgła wodna opada na teren objęty zagrożeniem, odcina dopływ tlenu do ogniska pożaru, czego skutkiem jest jego stłumienie, czyli – dosłownie – zażegnanie niebezpieczeństwa. Mgła powstaje w wyniku emisji wody gaśniczej przez specjalne urządzenia rozmieszczone równomiernie na obszarze przez nie chronionym. Elementem detekcyjnym oraz sterującym stałe urządzenie gaśnicze jest centrala automatycznego gaszenia, pełniąca również rolę systemu alarmu pożaru (SAP). Systemy wytwarzające wysokociśnieniową mgłę wodną pozwalają skutecznie zabezpieczyć obiekty zabytkowe i muzealne, ale są dość drogie, dlatego stosuje się je w obiektach o szczególnym znaczeniu. Niskociśnieniowa mgła wodna często jest uważana za mniej skuteczną w gaszeniu pożarów niż mgła wysokociśnieniowa. Stałe urządzenia gaśnicze na mgłę wodną XFLOW, warto wykorzystywać przede wszystkim w obiektach wielkopowierzchniowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych, handlowych, czy biurowych. Systemy odpylania, których celem jest bezpieczne usunięcie pyłów wybuchowych. Stałe tryskaczowe urządzenie gaśnicze (SHZ) jest urządzeniem automatycznym, aktywowanym przez temperaturę. Systemy plecakowe idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle, systemie pierwszej interwencji w kopalni, wozach strażackich i pojazdach ratowniczych, na morzu i na morzu. Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych sterowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej pozwala zdecydowanie podnieść poziom zabezpieczenia przed pożarami. Z tego powodu opracowano podobne instalacje gaśnicze wykorzystujące do gaszenia mgłę wodną, o podobnych cechach użytkowych, ale tańsze. Często szkody spowodowane przez środki gaśnicze są dużo większe niż szkody wyrządzone przez sam pożar.